Koop, eet en beweeg slim in 1 - 2 - 3!

ARTIKELS

Andersvalidensport in de Kempen
Andersvalidensport in de Kempen

Onlangs werd Minister Muyters met open armen ontvangen in de Olense sporthal. Reden van zijn bezoek: een demonstratie van andersvalidensport uitgevoerd door IEsport, een vereniging die gesteund wordt door 123feelfree. Na een korte rondleiding in de sporthal gaf mede initiatiefneemster en Vlaams Parlementslid Vera Celis uitleg over IEsport. Jo De Becker uit Herentals is het boegbeeld voor de andersvalidensport in de Kempen, Jo verzorgde een demonstratie Boccia en curling met haar atleten.

De Minister volgde ook met veel aandacht de uitleg die gegeven werd door Ronny Cloeck, voorzitter van de oudervereniging voor kinderen met IE, over de sportdisciplines die door de andersvalide atleten beoefend worden. Zo behaalde de atleten van IEsport Herentals reeds meerdere titels en medailles op de Paralympics. Na de rondleiding werd er door sportschepen Bouquillon gezegd dat er voor een budget van 300.000€ herstellingswerken zullen uitgevoerd worden aan de sporthal. De burgemeester schetste op zijn beurt de toekomstplannen voor het hele sportgebeuren in Olen.

Vera Celis gaf uitleg aan de aanwezigen waarom verenigingen zoals IEsport zeker nodig zijn in Vlaanderen. Professor Albert Ramon en Prof. Paul De Cock namen het woord en schetsten de problematiek van deze kinderen, zowel de oorzaak van het hersenletsel als de mogelijkheden van de kinderen kwamen aan bod. Beide wetenschappers trachten een internationale samenwerking te organiseren om zo tot preventieve onderzoeken te kunnen overgaan. Volgens beide professoren wijst onderzoek uit dat kinderen met IE door het beoefenen van sport beter scoren op psychisch welzijn. Het antwoord van Minister Muyters hierop was duidelijk, Olen is een gemeente om fier op te zijn inzake het algemeen sportbeleid, hij verklaarde ook dat er bepaalde toelages in deze materie zouden opgetrokken worden, wanneer er budgettair meer ruimte komt.

Minister Muyters gaf een korte uiteenzetting van zijn sportbeleid zowel voor valide als mindervalide mensen, nadien kon het talrijk opgekomen publiek hun vragen mondeling of schriftelijk stellen aan de minister.

Reacties
 
Plaats reactie