Koop, eet en beweeg slim in 1 - 2 - 3!

medisch en wetenschappelijk comité

123feelfree® hanteert een uniek vertalingssysteem om de voedingswaarden inzichtelijk te maken en porties voeding aan beweging te koppelen. Dit systeem, dat in 2012 erkend werd als uitvinding met een Belgisch octrooi, werd onderbouwd door het Wetenschappelijk Comité en gevalideerd door het uitgebreide Medisch Comité, waarin zowel voedings- als bewegingsdeskundigen zetelen. Het systeem werd verder ontwikkeld tot een smartphone app en een websitemodule binnen een Vlaams IWT-project.

De Fooddler app vertaalt complexe verpakkingsinformatie voor de energie-inhoud en de belangrijkste nutriënten, positief (vezels) of negatief geassocieerd met beschavingsziekten, naar vijf begrijpbare niveaus. Dit gebeurt via een algoritme, gebaseerd op de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (ADH) van elke component (Tabel 1). De ADH is in die mate gedefinieerd dat ze voorziet in de behoefte van 97,5 percent van de gezonde bevolking, zonder rekening te houden met levensfase of geslacht [1].

Energie (kcal)
Minimale hoeveelheid per dag: 1500
Aangeraden hoeveelheid per dag: 2200
Maximale hoeveelheid per dag: n/a

Suikers (g)
Minimale hoeveelheid per dag: 0
Aangeraden hoeveelheid per dag: 90
Maximale hoeveelheid per dag: 140

Zout (g)
Minimale hoeveelheid per dag: 0,50
Aangeraden hoeveelheid per dag: 3,75
Maximale hoeveelheid per dag: 6

Vezels (g)
Minimale hoeveelheid per dag: 0
Aangeraden hoeveelheid per dag: 31
Maximale hoeveelheid per dag: n/a

Verzadigde vetten (g)
Minimale hoeveelheid per dag: 0
Aangeraden hoeveelheid per dag: zo weinig mogelijk
Maximale hoeveelheid per dag: 20

Totale vetten (g)
Minimale hoeveelheid per dag: 50
Aangeraden hoeveelheid per dag: 60
Maximale hoeveelheid per dag: 85

Het 123feelfree-niveau wordt indien mogelijk berekend per portie van het betreffende levensmiddel. Onderzoek heeft immers aangetoond dat gebruikmaken van porties de interpreteerbaarheid van de voedingssamenstelling sterk verhoogt [2]. Een portie wordt gedefinieerd als een gestandaardiseerde hoeveelheid die normaal per maaltijd gegeten wordt van een bepaald voedingsmiddel. Deze is via steekproeven vastgesteld en gedocumenteerd door onder meer de Belgische Hoge Gezondheidsraad [3] en de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) [4].

Voor een gemiddeld persoon wordt per dag de opname van 20 porties aanbevolen, zodat een gemiddelde portie 5% van de aangeraden hoeveelheid voedingstoffen moet bevatten [5]. De 123feelfree-niveaus worden zo toegekend dat 20 porties van het betreffende product leiden tot een opname van 100% (niveau 2), 200% (niveau 3) of meer dan 300% (niveau +) van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid. Producten met niveau 0 dragen slechts op verwaarloosbare wijze bij tot de energiebehoefte of de opname van het betreffende nutriënt (< 2%).  Voor een gezonde, gebalanceerde voeding wordt het gebruik van producten met een variërend 123feelfree-niveau aangeraden.

De data wordt gelezen uit de levensmiddelendatabase, van input voorzien door de voedselproducten, verplicht volgens Europese verordening 1169/2011 van het Europees Parlement betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan de consumenten [6]. Naast gedetailleerde nutritionele informatie wordt ook de mogelijke aanwezigheid van de voornaamste allergenen hierin gerapporteerd. Deze informatie wordt aangewend in de optie 'My123feelfree' van de Fooddler app. De verantwoordelijkheid voor de correctheid van deze gegevens ligt bij de producenten van de betreffende voedingsmiddelen.

Referenties

[1] National Research Council Food and Nutrition Board (1989). Recommended Dietary Allowances, 10th edition, National Academy Press, Washington DC.

[2] EUFIC (2011). Consumer response to portion information on food and drink packaging - A pan-European study. EUFIC Forum n° 5.

[3] Hoge Gezondheidsraad (2005). Maten en gewichten, handleiding voor een gestandaardiseerde kwantificering van voedingsmiddelen.

[4] U.S. Food and Drug Administration (2012). Reference amounts customarily consumed per eating occasion. Code of Federal Regulations, Title 21, Volume 2.

[5] Numbers of Servings per Day for Teenagers en Evaluation of 2 brief instruments and a food-frequency questionnaire to estimate daily number of servings of fruit and vegetables1,2,3

[6] Het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie (2011). Verordening (EU) Nr. 1169/2011, Publicatieblad van de Europese Unie, L304/18 - 63.